Algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Spoorzone

Vanwege Corona vindt de ALV van Onternemersvereniging Spoorzone dit jaar online plaats. De leden ontvangen begin september een persoonlijke uitnodiging met de juiste tijden.