Wat

Spoorzone Connect is een vereniging die alle ondernemers uit het Spoorzone gebied in
’s-Hertogenbosch met elkaar verbindt.

Via Spoorzone Connect

  • kom je – op een ontspannen wijze – in contact met andere ondernemers uit de Spoorzone
  • ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het Spoorzone gebied
  • kan je meepraten en meebeslissen over belangrijke besluiten van de Gemeente
  • worden jouw ideeën gehoord en ingebracht bij de Gemeente
  • heb je invloed op de doelen en onderwerpen waarvoor VNO-NCW zich sterk maakt in
    Brabant en Zeeland

Wij zijn méér dan een ondernemersvereniging.

De ondernemers van Spoorzone Connect voelen zich sterk met elkaar verbonden. Het is een mix van jong en iets minder jong. Van start-ups tot grote ondernemingen. De verbindende factor is de aandacht voor elkaar. Onze leden zijn begaan met de andere ondernemers uit de Spoorzone en zullen elkaar ondersteunen waar mogelijk.

Spoorzone Connect
WIJ ZIJN
MÉÉR
DAN EEN
ONDER
NEMERS
VERENIGING.